[Infographics] Dấu ấn trong sự nghiệp cách mạng của nhà báo Đỗ Phượng

Nguồn: www.vietnamplus.vn