Có nên "đập đi xây lại" thân thể mình?

Nguồn: thethaovanhoa.vn