Đà Nẵng: Đề nghị Uber Việt Nam dừng các hoạt động thử nghiệm, quảng cáo

Nguồn: tieudungplus.vn