Ngành hàng tiêu dùng nhanh đang "giảm tốc"

Nguồn: tieudungplus.vn