Vietnam Airlines khuyến cáo khách hàng nói không với "delay"

Nguồn: tieudungplus.vn