21.000 người nước ngoài đã được Việt Nam duyệt cấp visa điện tử

Nguồn: viettimes.vn