Phát hiện thêm 91 ngọn núi lửa mới ở Nam Cực và đây là điều đáng sợ

Nguồn: viettimes.vn