Đà Nẵng: Kêu gọi đầu tư 68 dự án trong giai đoạn 2017-2020

Ngày 10/8, UBND thành phố Đà Nẵng cho biết vừa ban hành quyết định số 4072/QĐ-UBND phê duyệt danh mục dự án trọng điểm thu hút đầu tư vào thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017-2020.

Một góc khu công nghệ cao Đà Nẵng
Một góc khu công nghệ cao Đà Nẵng, nơi được xem là trọng tâm trong công tác xúc tiến đầu tư của thành phố Đà Nẵng

 Theo đó, thành phố kêu gọi đầu tư 68 dự án trên các lĩnh vực giáo dục, đào tạo; y tế; du lịch, dịch vụ, thương mại; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; cơ sở hạ tầng; công nghiệp công nghệ cao; môi trường.

Cũng theo Quyết định này, lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao là lĩnh vực có số dự án được kêu gọi nhiều nhất với 22 dự án.

UBND thành phố Đà Nẵng giao Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan xây dựng tài liệu, thông tin về các dự án kêu gọi đầu tư của thành phố; tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư; tham mưu UBND thành phố điều chỉnh danh mục phù hợp với tình hình thực tế.

#frm_ques {margin: 8px 0; padding: 13px 0;} #tbl_question td {padding: 3px!important;} #tbl_question td label {font-size: 13px; font-weight: bold;} #tbl_question td input {border: 1px solid #ddd; padding: 5px 8px; border-radius: 3px; width: 300px;} #tbl_question td .error {border-color: red!important;} #tbl_question td textarea {border: 1px solid #ddd; padding: 8px;} #tbl_question #btn_submit {font-weight: bold; font-size: 13px; background: #004276; color: #FFF; width: 140px; border-radius: 3px;} .ques-ans .ques {background: #eee;} .ques-ans .ques_content {font-style: italic;} .ques-ans .ans {padding-left: 15px;} #content_detail_news .question_gltt{font-size: 15px !important;line-height: inherit !important; word-spacing: .5px;} #content_detail_news .answer_gltt{text-align: justify;} #content_detail_news .answer_gltt .answer_gltt_{font-size: 15px !important;line-height: 24px !important; word-spacing: .5px;color:#b80000 !important} Nguồn: baodautu.vn