Giá lợn hơi khủng hoảng, Tổng công ty Chăn nuôi vẫn lãi ròng

.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2017, Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam (Vilico) đạt doanh thu hơn 676 tỷ đồng, tăng gần 9%; lợi nhuận sau thuế gần 53 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.

  • Đã "giải cứu" được một nửa số thịt lợn dư thừa

Cụ thể, doanh thu tăng gần 9%, giá vốn hàng bán tăng 9% lên hơn 541 tỷ đồng. Từ đó, lợi nhuận gộp tăng 14% so với quý 1/2016, ở mức trên 121 tỷ đồng.

Theo Vilico, hoạt động sản xuất chăn nuôi lợn quý 1/2017 có nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi thị trường tiêu thụ nhưng Tổng công ty đã thực hiệnmột số giải pháp phù hợp nhằm thích ứng với tình hình thực tế nên sản xuất chăn nuôi lợn vẫn ổn định.

Bên cạnh đó, hoạt động chăn nuôi bò sữa và sản xuất chế biến các sản phẩm từ sữa bò tiếp tục tăng trưởng tốt nên kết quả kinh doanh của Tổng công ty đạt kết quả cao so với cùng kỳ năm trước.

Kết thúc quý 1, lợi nhuận tăng 11%, đạt gần 53 tỷ đồng. Năm 2017, Vilico dự kiến đạt doanh thu hợp nhất 2.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 215 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý 1/2017, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 14%, đạt hơn 624 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn giảm hơn 50 tỷ đồng xuống 292 tỷ đồng.

Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP được hình thành trên cơ sở cổ phần hóa Công ty mẹ Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam - Công Ty TNHH MTV theo Quyết định số 1893/QĐ - TTg ngày 14 tháng 12 năm 2012 của Thủ Tướng Chính Phủ V/v phê duyệt Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam.

Theo Hiền Anh/Infonet

Nguồn: netnews.vn