Chênh lệch sở hữu bất động sản tại Anh tăng cao

BĐS Anh
Chênh lệch sở hữu nhà ở tại Anh tăng cao. Ảnh: OSC Việt Nam

Theo phân tích của tổ chức Resolution Foundation (Anh), số người trưởng thành tại Anh sở hữu từ 2 bất động sản trở lên đã tăng từ 1,6 triệu lên 5,2 triệu người trong giai đoạn từ năm 2000-2014, tương đương mức tăng 30%.

Như vậy, cứ trung bình 10 người trưởng thành tại Anh thì có một người sở hữu nhiều hơn 1 bất động sản.

Các chuyên gia bất động sản tại Anh nhận định, sự gia tăng khoảng cách chênh lệch về sở hữu nhà tại nước này đã lên đến mức chóng mặt, trong khi một thế hệ không thể nào mua nổi nhà thì lại có một thế hệ khác được hưởng lợi từ tình trạng bất động sản tăng giá.

Nguồn: batdongsan.com.vn