Bạn đã biết dùng băng keo cá nhân đúng cách?

Video: Bạn đã biết dùng băng keo cá nhân đúng cách:
Nguồn video: Làm cha mẹ/ Mẹo mỗi ngày.
Một chiếc băng gạt cá nhân (băng keo) sẽ giúp bạn cầm máu những vết đứt tay nhỏ. Việc làm tuy nhỏ bé này lại cần có một sự khéo léo và sáng tạo để có được sự gọn gàng, tiện lợi, giúp vết thương chóng lành.
Nguồn: kienthuc.net.vn