Dịch sốt xuất huyết đã giảm ở Hà Nội

Video: Tình hình dịch sốt xuất huyết đã giảm ở Hà Nội:
Nguồn: kienthuc.net.vn