TP.HCM: Kinh hãi rắn lục đuôi đỏ bò vào nhà dân, leo lên giường ngủ

Video: Kinh hãi rắn lục đuôi đỏ bò vào nhà dân, leo lên giường ngủ:
Nguồn: kienthuc.net.vn