Tranh cãi việc bắt chó thả rông

Video: Những tranh cãi xung quanh việc bắt chó thả rông:
Nguồn: kienthuc.net.vn