Thẩm định chi phí và định mức dự toán dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 10

(Xây dựng) - Vừa qua, Cty TNHH MTV Tasco Hải Phòng gửi văn bản xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc thẩm định chi phí và định mức dự toán công tác sản xuất, lắp đặt và tháo dỡ ván khuôn dải phân cách giữa thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10 đoạn từ cầu Quán Toan đến cầu Nghìn, TP Hải Phòng theo hình thức hợp đồng BOT.

-->

(Xây dựng) - Vừa qua, Cty TNHH MTV Tasco Hải Phòng gửi văn bản xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc thẩm định chi phí và định mức dự toán công tác sản xuất, lắp đặt và tháo dỡ ván khuôn dải phân cách giữa thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10 đoạn từ cầu Quán Toan đến cầu Nghìn, TP Hải Phòng theo hình thức hợp đồng BOT.


Ảnh minh họa.

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1867/BXD-KTXD trả lời Cty TNHH MTV Tasco Hải Phòng như sau: Công tác lắp đặt và tháo dỡ ván khuôn dải phân cách giữa đã được nhà đầu tư - Cty TNHH MTV Tasco Hải Phòng tổ chức xác định định mức dự toán trên cơ sở quy trình công nghệ thi công, bản vẽ thiết kế thi công, biện pháp tổ chức thi công, số liệu khảo sát thi công thực tế đã được Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng thẩm tra và hoàn thiện theo văn bản số 1518/VKT-ĐM ngày 19/7/2017 của Viện Kinh tế xây dựng là phù hợp với quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Bộ Xây dựng thống nhất trị số định mức dự toán các công tác lắp đặt và tháo dỡ ván khuôn dải phân cách giữa theo kết quả thẩm tra của Viện Kinh tế xây dựng để nhà đầu tư làm cơ sở xác định chi phí và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai các bước tiếp theo trong quản lý chi phí dự án theo qui định.

Về giá vật liệu, nhân công, máy thi công áp dụng để xác định đơn giá công tác lắp đặt và tháo dỡ ván khuôn dải phân cách giữa nói trên thực hiện theo các quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng được xác định tại thời điểm của dự án.

Theo hồ sơ trình, công tác sản xuất ván khuôn dải phân cách giữa do yêu cầu về tiến độ thi công, nhà thầu thi công không tổ chức sản xuất mà sử dụng dịch vụ cung cấp ván khuôn. Do đó, việc xác định chi phí cho công tác này dựa trên cơ sở báo giá cạnh tranh của các nhà cung cấp dịch vụ cung cấp ván khuôn thép thi công giải phân cách giữa theo quy trình lựa chọn nhà cung cấp quy định tại Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và kết quả thẩm định giá theo chứng thư thẩm định giá số 01B/2017/CT ngày 12/1/2017 của Cty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long - T.D.K là đảm bảo nguyên tắc xác định chi phí theo mặt bằng giá thị trường.

Căn cứ vào các nội dung, nguyên tắc nêu trên thì chi phí và định mức dự toán cho công tác sản xuất, lắp đặt và tháo dỡ ván khuôn dải phân cách giữa thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10 đoạn từ cầu Quán Toan đến cầu Nghìn, TP Hải Phòng theo hình thức hợp đồng BOT như đã nêu trong hồ sơ kèm theo Tờ trình số 07/TTr-TASCO.HP ngày 19/7/2017 của Cty TNHH MTV Tasco Hải Phòng là phù hợp với quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Đoan Trang

Nguồn: www.baoxaydung.com.vn