Tử vi 2016 chi tiết

Tử vi 2016 chi tiết


Là con giáp thứ 9 trong 12 Con Giáp, Khỉ được xem là biểu tượng của sự tinh anh, thông minh, nhanh trí và tháo vát. Nếu như năm Ất Mùi 2015 là biểu tượng của sự thịnh vượng thì năm Bính Thân 2016 là biểu tượng của sự tốt lành và may mắn. Hình ảnh của khỉ thường được điêu khắc hoặc dán trên các bức tường và cửa ra vào với mục đích kêu gọi phước lành và niềm vui. Tử vi 2016Bính Thân mang ngũ hành Hỏa, bắt đầu từ ngày 08-02-2016 đến hết ngày 27/01/2017 Dương lịch. Nếu bạn sinh con trong năm Bính Thân 2016, đứa bé sẽ cực kỳ thông minh, nhanh nhẹn và lém lỉnh.

Việc đoán biết được về Công việc, tài chính, tình cảm, sức khỏe…trong năm mới Bính Thân 2016 sẽ giúp chúng ta có sự chuẩn bị để đón nhận tài lộc, may mắn đồng thời chuẩn bị phòng tránh những điềm không may sẽ xảy ra. Xem tử vi 2016 là phương pháp khoa học được xây dựng trên cơ sở triết lý Kinh Dịch với các thuyết âm dương, ngũ hành, Can Chi… bằng cách lập lá số tử vi với Thiên bàn, địa bàn và các cung sao; căn cứ vào giờ, ngày, tháng, năm sinh theo âm lịch và giới tính để lý giải những diễn biến xảy ra trong đời người. Tử vi 2016 sẽ giúp bạn nắm bắt những khía cạnh quan trọng của cuộc sống cũng như diễn biến từng tháng trong năm.

tu-vi-2016-chi-tiet

Đây là phần sơ lược tử vi 2016 cho 12 con giáp:
 • Tử vi 2016 cho tuổi Tý: Giáp Tý, Bính Tý, Mậu Tý, Canh Tý, Nhâm Tý
 • Tử vi 2016 cho tuổi SỬU: Ất Sửu, Đinh Sửu, Kỷ Sửu, Tân Sửu, Quý Sửu
 • Tử vi 2016 cho tuổi DẦN: Giáp Dần, Bính Dần, Mậu Dần, Canh Dần, Nhâm Dần
 • Tử vi 2016 cho tuổi Mão: Ất Mão, Đinh Mão, Kỷ Mão, Tân Mão, Quý Mão
 • Tử vi 2016 cho tuổi Thìn: Giáp Thìn, Bính Thìn, Mậu Thìn, Canh Thìn, Nhâm Thìn
 • Tử vi 2016 cho tuổi Tỵ: Ất Tỵ, Đinh Tỵ, Kỷ Tỵ, Tân Tỵ, Quý Tỵ
 • Tử vi 2016 cho tuổi Ngọ: Giáp Ngọ, Bính Ngọ, Mậu Ngọ, Canh Ngọ, Nhâm Ngọ
 • Tử vi 2016 cho tuổi Mùi: Ất Mùi, Đinh Mùi, Kỷ Mùi, Tân Mùi, Quý Mùi
 • Tử vi 2016 cho tuổi Thân: Bính Thân, Mậu Thân, Canh Thân, Nhâm Thân
 • Tử vi 2016 cho tuổi Dậu: Ất Dậu, Đinh Dậu, Kỷ Dậu, Tân Dậu, Quý Dậu
 • Tử vi 2016 cho tuổi Tuất: Giáp Tuất, Bính Tuất, Mậu Tuất, Canh Tuất, Nhâm Tuất
 • Tử vi 2016 cho tuổi Hợi: Ất Hợi, Đinh Hợi, Kỷ Hợi, Tân Hợi, Quý Hợi
 • Tử vi 2016 trong năm Bính Thân 2016 bắt đầu từ ngày 08-02-2016 đến hết ngày 27/01/2017 dương lịch. Nếu bạn là nam, xin hãy xem tử vi 2016 nam mạng, nếu là người nữ xin xem tử vi 2016 nữ mạng.

  Dưới đây là bảng tử vi 2016 cho từng tuổi.

  Âm lịch Năm sinh Tuổi Nam Nữ
  Tuổi Tý
  Giáp Tý 1984 33 Tử vi 2016 Giáp Tý nam mạng Tử vi 2016 Giáp Tý nữ mạng
  Bính Tý 1996 21 Tử vi 2016 Bính Tý nam mạng Tử vi 2016 Bính Tý nữ mạng
  Mậu Tý 1948 69 Tử vi 2016 Mậu Tý nam mạng Tử vi 2016 Mậu Tý nữ mạng
  Canh Tý 1960 57 Tử vi 2016 Canh Tý nam mạng Tử vi 2016 Canh Tý nữ mạng
  Nhâm Tý 1972 45 Tử vi 2016 Nhâm Tý nam mạng Tử vi 2016 Nhâm Tý nữ mạng
  Tuổi Sửu
  Ất Sửu 1985 32 Tử vi 2016 Ất Sửu nam mạng Tử vi 2016 Ất Sửu nữ mạng
  Đinh Sửu 1997 20 Tử vi 2016 Đinh Sửu nam mạng Tử vi 2016 Đinh Sửu nữ mạng
  Tân Sửu 1961 56 Tử vi 2016 Tân Sửu nam mạng Tử vi 2016 Tân Sửu nữ mạng
  Kỷ Sửu 1949 68 Tử vi 2016 Kỷ Sửu nam mạng Tử vi 2016 Kỷ Sửu nữ mạng
  Quý Sửu 1973 44 Tử vi 2016 Quý Sửu nam mạng Tử vi 2016 Quý Sửu nữ mạng
  Tuổi Dần
  Giáp Dần 1974 43 Tử vi 2016 Giáp Dần nam mạng Tử vi 2016 Giáp Dần nữ mạng
  Bính Dần 1986 31 Tử vi 2016 Bính Dần nam mạng Tử vi 2016 Bính Dần nữ mạng
  Mậu Dần 1998 19 Tử vi 2016 Mậu Dần nam mạng Tử vi 2016 Mậu Dần nữ mạng
  Canh Dần 1950 67 Tử vi 2016 Canh Dần nam mạng Tử vi 2016 Canh Dần nữ mạng
  Nhâm Dần 1962 55 Tử vi 2016 Nhâm Dần nam mạng Tử vi 2016 Nhâm Dần nữ mạng
  Tuổi Mão
  Ất Mão 1975 42 Tử vi 2016 Ất Mão nam mạng Tử vi 2016 Ất Mão nữ mạng
  Đinh Mão 1987 30 Tử vi 2016 Đinh Mão nam mạng Tử vi 2016 Đinh Mão nữ mạng
  Tân Mão 1951 66 Tử vi 2016 Tân Mão nam mạng Tử vi 2016 Tân Mão nữ mạng
  Kỷ Mão 1999 18 Tử vi 2016 Kỷ Mão nam mạng Tử vi 2016 Kỷ Mão nữ mạng
  Quý Mão 1963 54 Tử vi 2016 Quý Mão nam mạng Tử vi 2016 Quý Mão nữ mạng
  Tuổi Thìn
  Giáp Thìn 1964 53 Tử vi 2016 Giáp Thìn nam mạng Tử vi 2016 Giáp Thìn nữ mạng
  Bính Thìn 1976 41 Tử vi 2016 Bính Thìn nam mạng Tử vi 2016 Bính Thìn nữ mạng
  Mậu Thìn 1988 29 Tử vi 2016 Mậu Thìn nam mạng Tử vi 2016 Mậu Thìn nữ mạng
  Canh Thìn 2000 17 Tử vi 2016 Canh Thìn nam mạng Tử vi 2016 Canh Thìn nữ mạng
  Nhâm Thìn 1952 65 Tử vi 2016 Nhâm Thìn nam mạng Tử vi 2016 Nhâm Thìn nữ mạng
  Tuổi Tỵ
  Ất Tỵ 1965 52 Tử vi 2016 Ất Tỵ nam mạng Tử vi 2016 Ất Tỵ nữ mạng
  Đinh Tỵ 1977 40 Tử vi 2016 Đinh Tỵ nam mạng Tử vi 2016 Đinh Tỵ nữ mạng
  Tân Tỵ 2001 16 Tử vi 2016 Tân Tỵ nam mạng Tử vi 2016 Tân Tỵ nữ mạng
  Kỷ Tỵ 1989 28 Tử vi 2016 Kỷ Tỵ nam mạng Tử vi 2016 Kỷ Tỵ nữ mạng
  Quý Tỵ 1953 64 Tử vi 2016 Quý Tỵ nam mạng Tử vi 2016 Quý Tỵ nữ mạng
  Tuổi Ngọ
  Giáp Ngọ 1954 63 Tử vi 2016 Giáp Ngọ nam mạng Tử vi 2016 Giáp Ngọ nữ mạng
  Bính Ngọ 1966 51 Tử vi 2016 Bính Ngọ nam mạng Tử vi 2016 Bính Ngọ nữ mạng
  Mậu Ngọ 1978 39 Tử vi 2016 Mậu Ngọ nam mạng Tử vi 2016 Mậu Ngọ nữ mạng
  Canh Ngọ 1990 27 Tử vi 2016 Canh Ngọ nam mạng Tử vi 2016 Canh Ngọ nữ mạng
  Nhâm Ngọ 2002 15 Tử vi 2016 Nhâm Ngọ nam mạng Tử vi 2016 Nhâm Ngọ nữ mạng
  Tuổi Mùi
  Ất Mùi 1955 62 Tử vi 2016 Ất Mùi nam mạng Tử vi 2016 Ất Mùi nữ mạng
  Đinh Mùi 1967 50 Tử vi 2016 Đinh Mùi nam mạng Tử vi 2016 Đinh Mùi nữ mạng
  Tân Mùi 1991 26 Tử vi 2016 Tân Mùi nam mạng Tử vi 2016 Tân Mùi nữ mạng
  Kỷ Mùi 1979 38 Tử vi 2016 Kỷ Mùi nam mạng Tử vi 2016 Kỷ Mùi nữ mạng
  Quý Mùi 2003 14 Tử vi 2016 Quý Mùi nam mạng Tử vi 2016 Quý Mùi nữ mạng
  Tuổi Thân
  Giáp Thân 2004 13 Tử vi 2016 Giáp Thân nam mạng Tử vi 2016 Giáp Thân nữ mạng
  Bính Thân 1956 61 Tử vi 2016 Bính Thân nam mạng Tử vi 2016 Bính Thân nữ mạng
  Mậu Thân 1968 49 Tử vi 2016 Mậu Thân nam mạng Tử vi 2016 Mậu Thân nữ mạng
  Canh Thân 1980 37 Tử vi 2016 Canh Thân nam mạng Tử vi 2016 Canh Thân nữ mạng
  Nhâm Thân 1992 25 Tử vi 2016 Nhâm Thân nam mạng Tử vi 2016 Nhâm Thân nữ mạng
  Tuổi Dậu
  Ất Dậu 2005 12 Tử vi 2016 Ất Dậu nam mạng Tử vi 2016 Ất Dậu nữ mạng
  Đinh Dậu 1957 60 Tử vi 2016 Đinh Dậu nam mạng Tử vi 2016 Đinh Dậu nữ mạng
  Tân Dậu 1981 36 Tử vi 2016 Tân Dậu nam mạng Tử vi 2016 Tân Dậu nữ mạng
  Kỷ Dậu 1969 48 Tử vi 2016 Kỷ Dậu nam mạng Tử vi 2016 Kỷ Dậu nữ mạng
  Quý Dậu 1993 24 Tử vi 2016 Quý Dậu nam mạng Tử vi 2016 Quý Dậu nữ mạng
  Tuổi Tuất
  Giáp Tuất 1994 23 Tử vi 2016 Giáp Tuất nam mạng Tử vi 2016 Giáp Tuất nữ mạng
  Bính Tuất 2006 11 Tử vi 2016 Bính Tuất nam mạng Tử vi 2016 Bính Tuất nữ mạng
  Mậu Tuất 1958 59 Tử vi 2016 Mậu Tuất nam mạng Tử vi 2016 Mậu Tuất nữ mạng
  Canh Tuất 1970 47 Tử vi 2016 Canh Tuất nam mạng Tử vi 2016 Canh Tuất nữ mạng
  Nhâm Tuất 1982 35 Tử vi 2016 Nhâm Tuất nam mạng Tử vi 2016 Nhâm Tuất nữ mạng
  Tuổi Hợi
  Ất Hợi 1995 22 Tử vi 2016 Ất Hợi nam mạng Tử vi 2016 Ất Hợi nữ mạng
  Đinh Hợi 1947 70 Tử vi 2016 Đinh Hợi nam mạng Tử vi 2016 Đinh Hợi nữ mạng
  Tân Hợi 1971 46 Tử vi 2016 Tân Hợi nam mạng Tử vi 2016 Tân Hợi nữ mạng
  Kỷ Hợi 1959 58 Tử vi 2016 Kỷ Hợi nam mạng Tử vi 2016 Kỷ Hợi nữ mạng
  Quý Hợi 1983 34 Tử vi 2016 Quý Hợi nam mạng Tử vi 2016 Quý Hợi nữ mạng


  • Từ khóa
  • tử vi 2016
  • tử vi 2016 tuổi dần
  • tử vi 2016 tuổi dậu
  • tử vi 2016 tuổi hợi
  • tử vi 2016 tuổi mão
  • tử vi 2016 tuổi mùi
  • tử vi 2016 tuổi ngọ
  • tử vi 2016 tuổi sửu
  • tử vi 2016 tuổi thân
  • tử vi 2016 tuổi thìn
  • tử vi 2016 tuổi tuất
  • tử vi 2016 tuổi tý
  • xem tử vi 2016
  • xem tử vi 2016 chi tiết
  Nếu bạn thấy hay
  CHIA SẺ
  •  Twitter
  Bài viết liên quan
  Tử vi 2016 cho tuổi Đinh Hợi – Nam Mạng

  Tử vi 2016 tuổi Đinh Hợi nam mạng chi tiết.Tuvikhoahoc.com Tử vi 2016 xem chi tiết tử vi t

  Xem tử vi 2016

  Là con giáp thứ 9 trong 12 Con Giáp, Tuổi Thân được xem là biểu tượng của sự tinh anh, thô

  Tử vi 2016 cho tuổi Tân Mão – Nữ Mạng

  Nữ Mạng – Tân Mão Tử vi 2016 xem chi tiết tử vi tuổi Tân Mão nữ mạng về vận niên, tài chín

  Tử vi 2016 cho tuổi Mậu Ngọ – Nữ Mạng

  Tử vi 2016 xem chi tiết tử vi tuổi Mậu Ngọ nam mạng về vận niên, tài chính, tình cảm, sức

  Tử vi 2016 cho tuổi Đinh Dậu – Nam Mạng

  Tử vi 2016 xem chi tiết tử vi tuổi Đinh Dậu nam mạng về vận niên, tài chính, tình cảm, sức

  Tử vi 2018
  • Chọn năm sinh con hợp bố mẹ 2018
  • Xem tuổi xông nhà 2018
  • Xem lịch năm 2018
  • Xem tử vi 2018 cho 12 con giáp
  • Tử vi 2018 tuổi Tý
  • Tử vi 2018 tuổi Sửu
  • Tử vi 2018 tuổi Dần
  • Tử vi 2018 tuổi Mão
  • Tử vi 2018 tuổi Thìn
  • Tử vi 2018 tuổi Tỵ
  • Tử vi 2018 tuổi Ngọ
  • Tử vi 2018 tuổi Mùi
  • Tử vi 2018 tuổi Thân
  • Tử vi 2018 tuổi Dậu
  • Tử vi 2018 tuổi Tuất
  • Tử vi 2018 tuổi Hợi
  Tử Vi Khoa Học
  Xem ngày
  • Xem ngày tốt xấu 2017
  • Xem ngày tốt mua xe hợp tuổi
  • Xem ngày tốt xấu trong tháng
  • Xem ngày hoàng đạo, ngày tốt
  • Xem ngày hắc đạo ngày xấu
  • Xem ngày làm nhà 2017
  • Xem ngày cưới hỏi
  • Xem ngày bất tương
  • Xem ngày hàng khai trương theo tuổi
  • Xem ngày chôn cất
  • Xem ngày nhập trạch về nhà mới
  • Xem ngày giờ xuất hành
  • Tính trùng tang
  • Bảng tính Tam tai, Hoàng Ốc, Kim lâu
  • Xem ngày tu tạo sửa chữa
  • Đổi lịch âm dương
  • Lịch âm – Lịch âm dương – Âm lịch hôm nay
  • Lịch vạn niên
  • Xem lịch năm 2017
  Xem tuổi
  • Xem hợp tuổi
  • Xem tuổi vợ chồng
  • Xem tuổi kết hôn
  • Xem tuổi làm nhà
  • Chọn năm sinh con
  • Xem hạn tam tai 2017
  • Xem sao hạn 2018
  • Xem hướng nhà tốt theo tuổi
  • Xem cung mệnh bạn
  Ngũ hành sinh khắc
  • Xem bói ngày sinh
  • Xem bói tình yêu
  • Xem biển số xe
  • Xem Sim số đẹp
  • Xem thời vận
  • Dự đoán giới tính sinh con
  • Màu sắc hợp tuổi
  Xem tử vi
  • Đặt tên cho con trai, con gái hợp mệnh bố mẹ 2017
  • Xem tử vi trọn đời
  • Xem tử vi theo giờ sinh
  • Xem tử vi hàng ngày
  • Cân xương đoán số
  • Xem bói Ai Cập
  • Đoán tính cách qua chữ cái đầu tiên của tên bạn
  • Đoán tình yêu qua chữ cái đầu tiên của tên bạn
  Xem cung hoàng đạo
  • Xem 12 cung hoàng đạo
  • Xem tuổi kết hôn 12 cung hoàng đạo
  • Xem bí mật tình yêu 12 cung hoàng đạo


  Nguồn: www.tuvikhoahoc.com