Thanh Hằng thích Ultrabook Acer vì thiết kế siêu mỏng

Nguồn: Công ty Acer Việt Nam.

THÁI VŨ

Nguồn: echip.com.vn