Nội soi tổng thể dự án BOT giao thông

Nội soi tổng thể dự án BOT giao thông

Vẫn còn nhiều khiếm khuyết, hạn chế tại các dự án BOT giao thông cần tiếp tục được nhận diện và chỉnh sửa để hình thức đầu tư này thực sự hài hòa được lợi ích các bên, đồng thời tiếp tục đóng vai...Read More »

Hà Nội chờ dự án nông nghiệp công nghệ cao

Hà Nội chờ dự án nông nghiệp công nghệ cao

Cả TP. Hà Nội hiện chỉ có 46 mô hình, với khoảng 1.200 ha đất ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao. Để tạo bước đột phá cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao, rất cần sự vào cuộc của các doanh nghiệp.Read More »

30 năm thu hút FDI, Việt Nam được gì?

30 năm thu hút FDI, Việt Nam được gì?

Việt Nam đang chuẩn bị tổng kết 30 năm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Một trong những câu hỏi được đặt ra là, sau 30 năm đó, Việt Nam có được những gì?Read More »