Ảnh vui giao thông Việt Nam tuần qua (P.128)

Ảnh vui giao thông Việt Nam tuần qua (P.128)

School bus đậm đà bản sắc Việt Nam, không cần định vị cũng biết đã ôtô ở đâu, lý do vì sao cản trước ôtô bị mòn, xin chuộc gương, cam hành trình siêu nét..., là những hình ảnh đáng chú ý trong tuần qua.