Chính phủ Trung Quốc nắm giữ toàn bộ dữ liệu người dùng WeChat

Chính phủ Trung Quốc nắm giữ toàn bộ dữ liệu người dùng WeChat
WeChat vừa cập nhật tuyên bố về quyền riêng tư của họ, trong đó xác nhận rằng mọi dữ liệu người dùng của WeChat đều được chuyển sang cho Chính phủ Trung Quốc. Theo TheNextWeb, tuyên bố về quyền riêng tư (privacy statement) mới của WeChat có đoạn như sau: “Chúng tôi có thể lưu giữ và tiết lộ thông tin...
Xem Tiếp »

TOÀN CẢNH ANM SỐ 4 THÁNG 9

TOÀN CẢNH ANM SỐ 4 THÁNG 9
Xuất hiện mã độc mới nguy hiểm tấn công ứng dụng ngân hàng trực tuyến; Dự thảo Luật An ninh mạng: Đề nghị thêm nội dung cấm bôi nhọ lãnh tụ vào luật; 62% tổ chức có khả năng ghi nhận hành...
Xem Tiếp »